Nieuws over Hein Braat

Ruim twintig jaar geleden kwam Hein Braat via Gerard van Wijk, een leraar in kriya yoga, voor het eerst in aanraking met mantra's. Hoewel hij zich niet direct kon vinden in de yogaleer en de inhoud van de mantrateksten werd hij wel geraakt door de bezieling waarmee deze leraar de Mantra’s zong. Hierdoor was zijn interesse gewekt en vroeg Hein zich met zijn muzikale constitutie af wat voor techniek en mechanisme daar nu achter schuil ging. De rest van de yoga liet hij voor wat het was en besloot om al zijn aandacht en energie op het mantrazingen te richten. Door te experimenteren en constant te oefenen, heeft Hein in de loop der jaren veel in zichzelf wakker getrild. Hierbij heeft hij van meets af tevens dankbaar samengewerkt met de therapeut Hans van Druten.

Om zijn begrip omtrent Mantra’s te verdiepen, heeft hij ook één jaar Sanskriet (de taal waarin de mantra’s oorspronkelijk zijn opgesteld) gestudeerd. Vergeleken met het Nederlands vindt hij het Sanskriet een veel rijkere taal met een breed spectrum aan klanken die het hele lichaam bij de uitspraak betrekken. En dat is essentieel om tot eenheid te komen. Desalniettemin vindt Hein dat het reciteren van mantra’s niet alleen thuis hoort in de hoek van yoga of meditatie beoefenaars. In het westen zijn er namelijk ook mantrazangers die de oude tradities vanuit een westerse hoek benaderen, al zijn deze misschien moeilijk te vinden. Hein zelf is één van deze zangers die een verrassend nieuw licht op deze oude geluidskunst weet te werpen.

Na ruim twintig jaar zelfstudie in de wonderlijke effecten van de mantra weet hij uit persoonlijke ervaring waar hij over praat, of liever, zingt. Hij heeft dus geen speciale Mantraschool doorlopen maar bouwt zijn kunst voort op zijn eigen-wijsheid die hij mede door zijn 40 jarige carrière als muzikant heeft opgebouwd. Mantra zingen is voor hem een ervaringswetenschap en door veel doen en experimenteren heeft hij zijn eigen draai en zienswijze ontwikkeld. Hiermee wijkt hij officieel dus af van de klassieke Indiase Mantrascholen die hij in het algemeen te strak en gedisciplineerd vindt.

Naar Hein's ervaring gaat het mantrazingen bij mensen met een diepgaande muzikale ervaring veelal gemakkelijker af, omdat ze een groter muzikaal gevoel hebben ontwikkeld. Net als bij serieuze muziekbeoefening gaat het bij mantra’s om het regelmatig en consequent herhalen om de kwaliteit van het geluid te verbeteren en een grotere gevoeligheid te ontwikkelen voor de subtiele invloeden van het geluid op lichaam en ziel.  Bij het mantra zingen worden alle tonen benut om tot een integraal geluid te komen dat alles met elkaar verbindt. En dat maakt het tot een holistische kunst omdat het hogere en lager zelf, lichaam en ziel, het tijdelijke en het eeuwige met elkaar verbindt. Hein;'s eigen definitie van een mantra is het richten van het geluid om een specifieke deur te openen. Een deur naar het hogere bewustzijn. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien simpel, jezelf de hemel in zingen. Maar net als met alle kunsten is het een kwestie van techniek.

De essentie van Mantrazingen is om bij je natuurlijke geluid te komen. En dat is tegelijkertijd ook de moeilijkste opgave. Goed en natuurlijk zingen betekent dat je met heel je lichaam zingt en niet alleen met je keel. Het is zingen met heel je ziel en zaligheid tot je er niet meer over na hoeft te denken.

Naar de concert agenda Hein Braat.....

                       Gayatri mantra

Menu