Mantra definitie

Mantra's zijn gewijde teksten die zijn opgeschreven in het Sanskriet (oudste klassieke taal uit India.) Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties. De lettergreep 'man' in Mantra betekent in het Sanskriet "denken". Tra komt van 'trai' en kan betekenen "bescherming tegen" of "bevrijding". Mantra betekent dus zoveel als "het denken dat bevrijdt en beschermt".

Mantra's zijn trillingsformules die in stilte inwendig worden gereciteerd of hardop uitgesproken of gezongen. Mantra’s komen voor in het Sanskriet, maar ook in de Japanse, Chinese en Tibetaanse talen. Hein Braat zelf definieert het begrip Mantra als een universeel geluid, een frequentie die onverwachte deuren in het bewustzijn kan openen. Mantra’s worden ondermeer gebruikt om het hart te openen, de ontvankelijkheid te vergroten, hogere bewustzijnstaten te bereiken, genezing te bewerkstelligen of om de effecten van slecht karma af te zwakken. Ze kunnen hardop gereciteerd worden, of stil en puur geestelijk waardoor het mogelijk om bewust de verlichtende en gelukzalige natuur van de geest te ervaren.Door het reciteren van mantra’s of het herhalen van grondtonen is het mogelijk om het continue mentale gekwetter van het ego het zwijgen op te leggen en het energiesysteem tot één geheel van creatieve vibraties te maken, negatieve gedachtepatronen te doorbreken, de adem te verdiepen in een ritmisch patroon, het bewustzijn te stabiliseren ,het gestreste zenuwstelsel in korte tijd te verfrissen en het energiesysteem te verbinden met een hogere frequentie van vibraties. Dit wordt allemaal bewerkstelligd met een minimum aan inspanning en ego bewustzijn tijdens de beoefening.

Japa: herhalen, herhalen en nog eens…Japa betekent het veelvuldig herhalen van een mantra en wordt veelvuldig toegepast in het Hindoeisme. Als hulpmiddel worden hierbij kraalsnoeren gebruikt met 108 kralen en één grote kraal (de goeroe kraal). De toegewijde die japa toepast, laat de kralen één voor één door zijn vingers gaan en herhaalt daarbij de mantra. Als hij 108 herhalingen heeft gedaan, kan hij nog een cyclus doen door het snoer om te draaien. Door het toepassen van japa verkrijgt de beoefenaar eenpuntsgerichtheid waarmee hij of zij diep kan doordingen in het idee of goedheid achter een mantra.De traditionele Hindoescholen leggen grote nadruk op de preciese uitspraak en geluiden van de mantra omdat deze de prana's of spirituele krachten die sluimeren in de cakra’s doen ontwaken. Naast het Hindoeisme worden bidsnoeren ook toegepast in het Soefisme waar men de 99 schone namen van Allah contine reciteert. Tevens wordt het gebruikt in het Christendom voor het herhalen van het Jezus gebed of het Wees gegroet Maria.

Mantra in andere tradities
Transcendentale Meditatie, beter bekend als 'TM', maakt naar eigen zeggen gebruik van simple mantra’s als concentratiepunt voor meditatie. TM werd ontwikkeld door Maharishi Mahesh Yogi in de jaren zestig en kent sindsdien vele volgelingen die er om diverse redenen baat bij hebben: ontspanning, minder stress, betere gezondheid en zelfbeeld. Door de laagdrempeligheid van mantra’s zijn ook veel New Age groepen en individuen er enthousisast mee bezig, ook al ontbeert het vanuit het standpunt van de Hindoes of Boeddhisten de nodige diepgang. Volgens deze traditionele scholen heeft het louter herhalen van bepaalde lettergrepen weliswaar een kalmerend effect maar is de ware mantra beoefening gericht op het transformeren van het bewustzijn.

OHM

Het woord van Ishvara is AUM (of OHM) (yoga sutra's H1, sutra 27)  In het Hindoeïsme wordt Aum of Ohm (uitspraak: ôm) als de basis-Mantra beschouwd die aan het begin of einde van diverse mantra's wordt aangeroepen. En niet zonder reden omdat het Ohm in de yoga sutra's van Patanjali wordt aangeduid als het woord van God. Door dit woord continue te herhalen, roept men de kwaliteiten van het Goddelijke aan en bereikt men door deze synchronisatie steeds diepere staten van samadhi.

In de Mantra yoga wordt getracht veranderingen teweeg te brengen in de materie en het bewustzijn met behulp van ‘geluid’. Volgens de yogaleer vindt de eerste manifestatie van de allerhoogste werkelijkheid plaats door middel van een bijzondere en subtiele geluidstrilling. Voor het gemak noemen we het hier geluid, maar het yogabegrip reikt verder dan de wetenschappelijke definitie van geluid omdat het gelijkertijd oorzaak en gevolg is. De wereld is in deze visie niet alleen geschapen, maar word ook in stand gehouden door deze geluidstrilling.

AUM
De mens is deel aan deze schepping en komt dus ook voort deze heilige klank AUM. Wie het spirituele pad wil bewandelen en op zoek gaat naar zijn kern kan aan de hand van deze mantra gebruiken weer ‘thuis’ komen. Maar om serieus te vorderen in meditatie is het verre van eenvoudig is om alle afdwalingen te overwinnen en het denken volledig eenpuntsgericht te krijgen. Vandaar dat Patanjali deze mantra heeft aangedragen om het afdwalen van het denken een halt toe te roepen. De mantra AUM wordt door de Hindoes beschouwd als de aanduider of naam van Ishvara, de grootste kracht en het allerhevenste bewustzijn, voorzover het ons zonnestelsel betreft. Door je af te stemmen op deze mantra word je uiteindelijk één met deze godheid waarna deze zich in je leven kan openbaren en manifesteren.

Uiteraard is deze sleutel niet voorbehouden aan de Hindoes. Hetzelfde principe vinden we namelijk terug in diverse andere religies. In de Islam zijn er de wazifa’s ofwel de 99 schone namen van Allah en in het Christendom vind je bijvoorbeeld het ‘Wees gegroet Maria’ en ‘Het onze Vader’, dat overigens wordt afgesloten met een woord dat er verdacht veel op lijkt. Amen.

OHM of AUMLinks staat het AUM teken afgebeeld. De lange onderste boog staat voor de droomtoestand, de kromming linksboven is de wakende toestand en de middelste kromming naar rechts is de diepe droomloze slaap daar tussenin. De halve maan rechtsboven symboliseert de sluier der illusie, maya. De stip daarboven staat voor de transcendente toestand.

Grondslag
De oerklank, die benaderd wordt door het AUM, is de grondslag van alle Mantra's. Het is de oorspronkelijke Mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen 'ik' en 'niet-ik'. Volgens de wetenschap van de Mantra's is deze oer-klank in potentie aanwezig in de basis-chakra van de mens. Er wordt gezegd dat de 52 klanken, die weergegeven worden door de 52 letters van het Sanskriet alfabet, afkomstig zijn van die éne klank. Aangezien deze klanken voorkomen in alle talen kun je tot de conclusie komen dat alle talen voortgekomen zijn uit die Ene.

Klank
De klank AUM behoort in drie afzonderlijk resonerende klanken te bestaan, die van gelijke duur moeten zijn en geleidelijk in elkaar overgaan: AH wordt gereciteerd in de navelstreek, OE achter het borstbeen en MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte. Er zijn 170 manieren om het AUM te doen weerklinken en iedere manier heeft een andere uitwerking. De meest gebruikte zijn: de klinker lang aanhouden, wat de omringende wereld beïnvloedt; de medeklinker zo lang mogelijk aanhouden waardoor de zanger innerlijk beroerd wordt. Wanneer dit bij het begin van een meditatie gedaan wordt, helpt het de verschillende lichamen harmonisch af te stemmen, daar het ieder deeltje magnetiseert en de weldadige krachten aantrekt.

Menu