GAYATRI MANTRA

De Gayatri is een van de hymnen van de Rig-Veda, de letterlijke vertaling daaruit is: O, Gij, die het heelal onderhoudt, uit wie alles voortkomt en tot wie alles moet wederkeren, ontsluier het gelaat van de Ware Zon, dat nu verborgen wordt door een vaas vol gouden licht opdat wij de Waarheid mogen zien en onze gehele plicht volbrengen op onze reis naar uw heilige troon. De Gayatri Mantra is een middel tot opwekking, genade en onbaatzuchtigheid; maar ook een middel van dienstbaarheid aan deze wereld. Inwijding betekent: op weg gaan, een nieuw begin, vooruitgaan; en het betekent ook aanwijzingen krijgen. Dit gebed doet een beroep op de hoogste wijsheid, op de straling van de kosmos, om het begrip van onze ware aard licht te geven.

Gayatri mantraHierdoor wordt van ons gevraagd dat we verfijnd worden en ontvankelijk voor de Goddelijke wijsheid, die in de ervaring van het leven doordringt en in essentie onze ware aard is. In vroeger tijden werd de Gayatri Mantra mondeling doorgegeven van meester tot leerling, Dit intieme contact was noodzakelijk omdat de meester de mantra volledig in zichzelf tot ontwikkeling had gebracht en het zaadje nu in een leerling tot wasdom liet brengen. Maar andere tijden betekenen andere methoden. In het westen heeft niet iedereen namelijk een meester in zijn directe omgeving van wie hij of zij dit mooie woord ingefluisterd kan krijgen. Uiteraard kun je je koffer pakken en naar een Indiase Ashram afreizen om de kunst van een meester te leren. Maar het kan gelukkig ook anders, zoals Hein Braat inmiddels al heeft aangetoond. Hij heeft het mantra zingen op de bekende westerse manier van 'eerst zien, dan geloven' benaderd. Al ruim twintig jaar lang houdt hij zich intensief bezig met mantra zingen en heeft zo zijn eigen visie op de Gayatri en haar effecten ondervonden en verwoord.

OM

BHUR BHUVA SWAH

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHEEMAHI

DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

Vertaling 1 Vertaling 2

Oh Moeder!
Die verblijft in alle drie tijden,
in alle drie werelden en
in alle drie hoedanigheden,
ik smeek U:
verlicht mijn verstand en
verdrijf mijn onwetendheid
net zoals het schitterend zonlicht
alle duisternis verdrijft.
Ik smeek U,
maak mijn verstand rustig en helder en verlicht.

Door alle lagen van ervaring heen
is ‘Dat’
de ware aard
die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens
door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van
verlicht bewustzijn gewaarworden.

 
Hieronder worden de individuele woorden nader toegelicht:

1. Aum, geluid is de basis van de schepping, Brahman

2. Bhur, de aarde, het grove

3. Bhuvah, de atmosfeer, de ether, het subtiele

4. Svah, de hemel, de gebieden voorbij Bhuvab, het oorzakelijke

5. Tat, staat voor DAT. De hoogste realiteit wordt simpel aangeduid als DAT omdat het alle begrippen te boven gaat en niet in woorden of in een taal kan worden weergegeven.

6. Savitur, staat voor de Goddelijke Savitri, gelijk te stellen met de levenschenkende kracht van de zon.

7. Varenyam, verering.

8. Bhargo, schittering, luister, verlichting.

9. Devasya, GoddeEjke schittering of genade.

De overblijvende zin vormt het gebed:

Dheemahe, wij contempleren (overdenken, schouwen).

Dhi, staat voor intellect.

Nah Prachoday, verzoeken, aandringen, bidden.

Hein Braat vergelijkt het mantra zingen met het uitwerpen van een lijn naar een hogere dimensie om je met die energie te verbinden en die kwaliteiten vervolgens weer met de stem te verbinden met het aardse vlak. Aangezien de Gayatri Mantra één van de oudste gebeden is die de mensheid kent en dus door talloze mensen door de eeuwen heen met bezieling is aangeroepen, zou je kunnen zeggen dat dit een universeel patroon heeft opgewekt. Wie zich nu middels zijn stem verbindt met de ziel van de mantra en zijn hart erop afstemt, kan zo contact maken met deze collectieve energie en er de vruchten van plukken. In dit licht bezien is het dus effectiever als de mantra in de oorspronkelijke taal wordt gezongen, het Sanskriet.

Wie echter geen klik heeft met het Sanskriet of de Hindoe symboliek en de mantra liever in zijn eigen taal reciteert hoeft niet bang te zijn dat dit tot een minder resultaat zou leiden. Naast Hein Braat stellen andere meesters dat uiteindelijk de Liefde de basis is van alle godsdiensten. Wie deze mantra in zijn eigen taal citeert, dat wil zeggen: duidelijk, met onderscheid, op rustige wijze en bovenal met liefde, zal net zo goed zijn weg tot God vinden. Vanuit dit perspectief zijn het dus weer niet de rituelen zelf, maar de bezieling waarmee ze worden uitgevoerd. Ook bij mantra's ligt de waarheid dus weer in het midden. Voor degenen die dus liever een herkenbare tekst zingen,volgt hieronder een Nederlandse vertaling die op de melodie van de Gayatri gezongen kan worden:

AUM

0 GOD'LIJKE MOEDER

U VERLICHT AL DE WERELDEN

VERLICHT ONS HART EN ONS VERSTAND

VRIJWAAR ONS VAN ALLE DUISTERNIS.

De evenwichtige kwaliteit van de Gayatri Mantra 
De Gayatri Mantra is volstrekt in evenwicht — yin en yang. De kern of de tekst van de Gayatri Mantra is vrouwelijk, en haar boodschap of oproep is mannelijk. Gayatri is de moeder van de Veda’s en dat betekent dus ook de moeder van alle kennis. Zij roept het mannelijke ‘Savitur’ op, wat ook wel de verlichtende uitstraling van begrip en intelligentie wordt genoemd. Deze uitstraling, die overal en in elke ervaring is, is als de straling van de zon uit ons zonnestelsel. Met andere woorden: alle kennis van het complexe bestaan wordt weergegeven in de lettergrepen van de Mantra, zo is het ook met de middelen om voorbij wereldlijke kennis te gaan.

De trilling en invloed van de Gayatri Mantra op het fysieke lichaam
Het in stilte denken, zeggen of zingen van de Gayatri Mantra beïnvloedt het fysieke lichaam, zuivert het emotionele lichaam en brengt je bij je hartsgevoel. De Gayatri stimuleert en bevordert de opmerkzaamheid en wekt op tot de Waarheid die in ieder van ons is. Onze energiecentra, niveau en ritme worden geactiveerd door middel van onze adem, die door onze neusgaten wordt ingeademd en uitgeademd bij het reciteren van de Gayatri Mantra — zelfs tijdens een stille herhaling. Dit brengt het elektromagnetisch ritme en de energiestromen in het lichaam in evenwicht met prana of chi. Bij het reciteren worden alle elementen van de Mantra gebruikt, zelfs de adem is een precisie-instrument. Het werkt allemaal samen, net als een orkest met zijn dirigent. De adem, stem, meditatie en intentie werken efficiënt en zonder moeite — net als de zon efficiënt en zonder moeite schijnt.
 
Gayatri leert haar geheimen aan de zanger 
Door het zingen van de Gayatri Mantra ontvouwt de Mantra zelf haar boodschap. Hein vergelijkt het reciteren van deze mantra met het werpen van een steen in het water dat een rimpel veroorzaakt. Hoe groter de steen, hoe sterker het patroon en hoe groter en wijder de cirkel uitdijt. Dit geldt zowel bij het uitwendig als inwendig reciteren, alleen is zijn ervaring dat bij inwendige recitatie de trilling een sterkere en diepere inwerking heeft. Daarom raadt hij aan om na een periode van hardop reciteren steeds zachter te gaan zingen zodat je je van binnen gewaar wordt van het geluid dat je zelf produceert. Hierbij gaat het niet alleen om het zingen van hoge tonen maar om het hele spectrum.  

De Gayatri verbindt de twee levenspolen
Over de manier waarop mantra's werken schrijft de ingewijde Sri Fanibunda het volgende: “ Onsterfelijkheid wordt niet alleen bereikt door het verrichten van goede daden, het verkeren in goed gezelschap of het hebben van goede gedachten. Maar ook door het in zich opnemen van de grote universele energie die verkregen wordt door het uitspreken van de heilige mantra's kunnen we ons verzekeren van het aspect van onsterfelijkheid. De Rishi's hebben ons deze weg gewezen. De goede werken die wij in ons dagelijkse leven verrichten, zijn gelijk een negatieve pool. De Goddelijke universele energie die verkregen wordt door het uitspreken van de Vedische mantra's zijn als een positieve pool. Door het verrichten van goede daden houden we de negatieve pool in goede staat, maar als geen aandacht wordt besteed aan de krachten die voortgebracht worden door de Goddelijke mantra’s, zal er geen goede positieve pool zijn en zullen we dientengevolge de volledige krachten niet verwerven.
  
De mantra levert de universele kracht aan de positieve pool binnen in onszelf en indien deze gekoppeld wordt aan de negatieve pool in ons dagelijks leven dan wordt de mogelijkheid geschapen om het aspect van onsterfelijkheid of een staat van zuivere, heldere, onwrikbare geestelijke zuiverheid, bekend onder de naam Ajaga te verwerven.  

Menu